Over Stabiliteit

Bij de stabiliteitsberekening van een bouwwerk zoekt men naar een evenwicht tussen de verschillende elementen.

Aan de hand van de materiaalsterkte van dat element en de verschillende belastingen die het ondergaat, worden de dimensies bepaald.

We berekenen dit steeds rekening houdend met de kostprijs van de verschillende     materialen en in samenspraak met bouwheer en architect.

Als ingenieursbureau werkte Haciënda reeds mee aan de realisatie van tot op heden een 800-tal bouwprojecten.